Členství v družstvu

Požádat o členství v družstvu můžete dálkově prostřednictvím online registrace. Co vás konkrétně čeká?

Registrace do družstva

 1. klikněte na odkaz registrace
 2. přečtěte si obchodní podmínky, vyplňte registrační formulář a odešlete žádost o členství
 3. po předběžném schválení představenstvem projdete sérií přihlašovacích emailů
 4. získáte přístupy do družstevního intranetu

Družstevní intranet a následující úkony

 • po vstupu do družstevního intranetu zaplatíte základní členský vklad 1.000 Kč (tím získáte hlasovací právo a můžete se aktivně účastnit podnikatelských aktivit družstva)
 • odešlete podepsanou přihlášku člena družstva
 • prostudujete připravované projekty a nakupujete v nich členské vklady
 • účastníte se členské schůze a dalších aktivit družstva

Člen družstva – fyzická osoba (FO)

Člen družstva obdrží po splnění Podmínek vrácení finanční prostředky, odpovídající Výši dalšího členského vkladu upraveného o Projektový výnos, určený z poměru Výše dalšího členského vkladu k výši dalších členských vkladů ostatních členů Družstva, vázaných k Projektu.

 • Varianta A

  z výše podílu na zisku, dividendy a/nebo likvidačního zůstatku účelové společnosti, připadající na podíl (část) Družstva v účelové společnosti.

  • Zdanění podílu na zisku srážkovou daní. Zdaní se u zdroje (u družstva), ve výši 15 % a výplata členovi družstva bude snížena o uhrazené daně (čistý příjem).
  • Za úhradu daně ručí družstvo.
  • Družstevník neuvádí příjem v daňovém přiznání
  • Výplata = vrácení dalšího členského vkladu se nedaní
 • Varianta B

  z hodnoty vlastního kapitálu účelové společnosti, která bude zjištěna z mezitímní účetní závěrky této společnosti ke dni vypořádání. Den vypořádání bude s ohledem na výpočet výše stanoven představenstvem Družstva vždy k poslednímu dni měsíce.

  • Zdanění podílu na zisku z hodnoty vlastního kapitálu srážkovou daní. Zdaní se u zdroje (u družstva), ve výši 15 % a výplata členovi družstva bude snížena o uhrazené daně (čistý příjem).
  • Za úhradu daně ručí družstvo.
  • Družstevník neuvádí příjem v daňovém přiznání
  • Výplata = vrácení dalšího členského vkladu se nedaní
 • Varianta C

  z poskytnuté zápůjčky / úvěru účelové společnosti včetně uhrazeného úroku.

  • Úrok ze zápůjčky / úvěru si daní příjemce sám ve svém daňovém přiznání (§8 – příjmy z kapitálového majetku)
  • Výdaje jen přímé – např. transakční poplatky, Výčet výdejů k příjmům je velmi omezen.
  • Příjemce úroků musí podat daňové přiznání
  • Vrácení zápůjčky (jistiny) se nedaní
 • Varianta D

  kombinací variant A – C.

  • Z důvodu rozdílného typu zdanění nutno rozdělit příjmy zvlášť za jednotlivé typ A, B, C

Člen družstva – právnická osoba (PO)

 • Varianta A

  z výše podílu na zisku, dividendy a/nebo likvidačního zůstatku účelové společnosti, připadající na podíl (část) Družstva v účelové společnosti.

  • Zdanění podílu na zisku u zdroje (u družstva), ve výši 15 % a výplata členovi družstva bude snížena o uhrazené daně (čistý příjem), pokud podíl mateřské společnosti je nižší než 10% na základním kapitálu dceřiné společnosti (družstvo)
  • Zdanění podílu na zisku u zdroje (u družstva) NENÍ, pokud podíl mateřské společnosti je 10% a více % na základním kapitálu dceřiné společnosti (družstvo). Právnická osoba (člen družstva)
 • Varianta B

  z hodnoty vlastního kapitálu účelové společnosti, která bude zjištěna z mezitímní účetní závěrky této společnosti ke dni vypořádání. Den vypořádání bude s ohledem na výpočet výše stanoven představenstvem Družstva vždy k poslednímu dni měsíce.

  • Zdanění podílu na zisku u zdroje (u družstva), ve výši 15 % a výplata členovi družstva bude snížena o uhrazené daně (čistý příjem), pokud podíl mateřské společnosti je nižší než 10% na základním kapitálu dceřiné společnosti (družstvo)
  • Zdanění podílu na zisku u zdroje (u družstva) NENÍ, pokud podíl mateřské společnosti je 10% a více % na základním kapitálu dceřiné společnosti (družstvo). Právnická osoba (člen družstva)
 • Varianta C

  z poskytnuté zápůjčky / úvěru účelové společnosti včetně uhrazeného úroku.

  • Úrok ze zápůjčky / úvěru si daní příjemce sám ve svém daňovém přiznání (příjmy-úroky účet účtové osnovy 662)
  • Výdaje jen přímé – např. transakční poplatky, Výčet výdejů k příjmům je velmi omezen.

Výhody vkladu právnické osoby (PO) do družstva

 • Uložení volných finančních prostředků, které se v družstvu zhodnotí za daný čas lépe než ve vlastní PO (mateřské společnosti)
 • Diverzifikace kapitálu – část ve vlastní PO a část v družstvu
 • Možnost levného cizího kapitálu (bankovní úvěr s nízkým úrokem), který není využit ve vlastní PO, tak vkladem do družstva může zhodnotit. Ve výkazech PO je v aktivech (rozvahy) vklad do družstva a v pasivech (rozvahy) bankovní úvěr, tj. nemá vliv na účetní výkazy s ohledem na uvedení krátkodobé (do 12 měsíců) či dlouhodobé (nad 12měsíců)

Nevýhody vkladu právnické osoby (PO) do družstva

 • Vkladatel – PO nemá možnost ovlivnit výnosy
 • Zvážit vymahatelnost svého vkladu, tj. v případě nevydaření podnikatelských aktivit (úpadek)
 • V některých případech hrozí konsolidovaná uzávěrka, pokud by byl podstatný vliv (PO má podíl na družstvu 20-50%) či rozhodující vliv (PO má podíl na družstvu více než 50%)