Nejčastější otázky

Družstvo

 • JAK MOHU VSTOUPIT DO DRUŽSTVA?

  I Do družstva se lze zapojit jednoduše, stačí se zaregistrovat na intranetu. Postupovat dle instrukcí, které Vám přijdou na email. Plnohodnotným členem družstva se stáváte ve chvíli, kdy je zaplacen členský vklad

  Připravujeme pro Vás videonávod.

 • CO KDYŽ SI TO ROZMYSLÍM, JAKÁ JE SANKCE ZA VYSTOUPENÍ Z DRUŽSTVA?

  Vystoupení z družstva je samozřejmě možné. Každý společník v každé firmě ji může opustit a nechat si vyplatit svůj podíl. Družstvo má tento proces o poznání jednodušší. Stejně tak jako přijetí nového člena je daleko snadnější, než je tomu u s.r.o., nebo akciovky. Nicméně je potřeba si uvědomit, že družstvo podniká za účelem zisku, takže peníze investuje a zlikvidnění trvá určitou dobu, žádosti na ukončení členství řeší představenstvo na svých zasedáních, která jsou častější než členská schůze. Vystoupivšímu členu je pak vyplacen vklad dle jeho podílu a ohodnocení aktiv družstva.

 • JAK SI DRUŽSTVO ZAJIŠŤUJE INVESTOVANÉ PENÍZE?

  Družstvo vstupuje do projektu nebo firmy podílem zapsaným na OR nebo půjčkou se zajištěním pozemkem na KN nebo notářským zápisem s přímou vykonatelností, apod. Všechny tyto zajišťovací instrumenty jsou běžné pro investory profesionály, tzv. kvalifikované investory.

 • KDE MOHU VZÍT JISTOTU, ŽE JE DRUŽSTVO SKUTEČNĚ AKTIVNÍ?

  Pravidelně poskytujeme informace na této webové stránce v sekci “PROJEKTY”, na jejímž základě je možné se fundovaně rozhodnout, jestli míra aktivity družstva je pro Vás atraktivní. Množství našich realizovaných projektů stejně jako aktuální příležitosti, které jsou vždy v již pokročilé fázi přípravy, jasně dokazují míru a rozsah našich aktivit. Právoplatný člen družstva si může kdykoli vyžádat jakékoli smlouvy, záznamy, účetnictví družstva.

 • PROČ DRUŽSTVO? NEJEDNÁ SE O ZÁSTĚRKU PRO PYRAMIDU?

  Každý ze členů má v družstvu váhu svého hlasu. Členská schůze, což je nejvyšší orgán, se schází minimálně jednou do roka a hlasuje o hospodaření družstva, může odvolávat a volit členy představenstva a kontrolní komise. Každý člen má právo nahlížet do smluv a hospodaření družstva i v průběhu roku. Členský vklad je deponován na účet družstva. Při jakémkoliv investování posíláte peníze třetím osobám. Zde je to jinak. Proto bylo, je a bude družstvo bezpečnou formou společného hospodaření se zdroji, ať už jsou to peníze, pozemky, auta, strojní zařízení, atd.

Projekty

 • JAKÉ PROJEKTY MOMENTÁLNĚ ŘEŠÍTE?

  Nejaktuálnější projekt, je Kladno-Motyčín, kde pomalu uzavíráme vklady. Více info naleznete zde

  Druhým projektem, do kterého lze investovat je Hodonín

 • JAKÉ PROJEKTY MÁTE ÚSPĚŠNĚ UZAVŘENÉ?

  Projekt Praha Satalice a Olomouc- Novosadská jsou naše 2 úspěšné projekty, které se v současné době uzavírají.

 • JAK BUDU O MOŽNÝCH PŘÍLEŽITOSTECH INFORMOVÁN?

  Všichni registrovaní členové družstva naleznou podrobné aktuální informace o všech příležitostech v intranetu družstva. O příležitostech se můžete dozvědět také po přihlášení k našemu newsletteru nebo ve facebookové skupině Developerské a reálné obchodní příležitosti.

 • O JAKÝCH PŘÍLEŽITOSTECH JE VLASTNĚ ŘEČ?

  Hovoříme zde bez výjimky o reálných podnikatelských záměrech v ČR, případně v EU. Stěžejní jsou investice do developerských projektů. Dále do nákupu nemovitostí za účelem pronájmu. Za určitých okolností máme zájem investovat do podílů ve fungujících firmách. Chceme, aby družstvo bylo široce rozkročené a svým členům přinášelo každý rok opakované podíly ze zisku.

 • JAK A KOLIK LZE VKLÁDAT DO PROJEKTŮ?

  V intranetu najde každý člen družstva sekci PROJEKTY. Tam lze vygenerovat smlouvu o následném členském vkladu. Z administrativních důvodů lze kupovat následné členské vklady za minimálně 50.000,- Kč.

Spolupráce

 • S JAKÝM VÝNOSEM SVÉHO VKLADU MOHU POČÍTAT?

  Družstvo investuje s cílem vydělat alespoň 10% ročně na investovaných penězích. Při vlastním kapitálu družstva např. 100 mil Kč a náklady na provoz družstva 3 mil Kč ročně bude čistý zisk 7 mil Kč. Podíl člena ve výši 100.000,- Kč přinese podíl na hospodaření ve výši 7.000,- Kč ročně.

 • JAK JE MOJE INVESTICE BEZPEČNÁ?

  Především vklad do družstva není investice. Jedná se navýšení vlastního kapitálu právnické osoby – družstva, ve kterém máte hlasovací právo. Představenstvo družstva má výkonnou moc za svá rozhodnutí ručí i svým osobním majetkem. Všechno, co se děje v družstvu je transparentní a dohledatelné. Kontrolní komise pak má kontrolní funkci a sleduje a dohlíží na činnost představenstva.

 • JAK VÁS MOHU KONTAKTOVAT?

  Nejrychlejší cestou je kontakt přes telefon Pavla Patřičného na čísle 606 723 651 nebo pomocí LinkedInu či emailu.

 • JE MOŽNÉ SI SJEDNAT SCHŮZKU?

  Schůzku o spolupráci je možné zajistit s Pavlem Patřičným. Nejjednodušší způsob jak příležitosti probrat je ke konci školení, na které se lze přihlásit zde, popřípadě na poradě, ke které automaticky dostanete přístup po školení.