Projekt Praha Satalice

Do projektu družstvo investovalo v letech 2017 a 2018 nižší desítky milionů korun, projekt byl ve fázi územního rozhodnutí, developer tedy čekal na schválení stavebního povolení, což se stalo v roce 2018, záhy začal s výstavbou, nyní je postaveno vše, dokončují se komunikace kolem domů a inženýrské sítě. Možnost vkladu do projektu již byla ukončena. 13 domů z celkových 16 je zarezervováno finálním kupcům. Na přelomu roku 2019/2020 družstvo očekává vyplacení svého vkladu do projektu a na příští členské schůzi se bude hlasovat o rozdělení zisku mezi členy družstva, kteří měli v projektu vklad.

Dodání dokladů ke kolaudaci projektu je odložena na červen 2020.