Jak se stát členem?

1. Kliknout na registrace.
2. Vyplnit zobrazený registrační formulář. Přečíst si obchodní podmínky a odeslat žádost o členství.
3. Po předběžném schválení představenstvem projdete sérií přihlašovacích emailů.

Jste v intranetu družstva a další kroky jsou:

  • Zaplatit 1000,- Kč základní členský vklad (tím získáte hlasovací právo a můžete se aktivně účastnit podnikatelských aktivit družstva).
  • Odeslat podepsanou přihlášku člena družstva.
  • Studovat připravované projekty a kupovat následné členské vklady v nich.
  • Účastnit se členské schůze a dalších aktivit družstva.

O nás

Toto je developerské družstvo, právnická osoba, která investuje vlastní zdroje do developerských projektů, obchodních podílů ve firmách, nákupů nemovitostí za účelem pronájmu.

Podnikání v developmentu nezná zkratkovitá řešení, ale to neznamená, že si nemůžeme cestu ulehčit. Rozdělíme-li břemeno starostí mezi více poutníků, půjde se nám všem o to lehčeji. Díky této jednoduché analogii může podnikat v developmentu každý, koho tato problematika zaujala a chtěl by získat zajímavý profit z výstavby nových domů, bytů, rekonstrukcí a dalších podnikatelských aktivit.

JAK FUNGUJE SAMOTNÝ DEVELOPER

Developer koupí pozemek, s architekty vymyslí studii, s úřady obstará povolení,
s bankou zafinancuje, se stavaři postaví a makléři prodá hotové byty. Starostí po cestě k úspěšně zrealizovaného projektu je tedy více než dost.

VÝHODA

Developer má tu výhodu, že cílí na vysokou marži, která je vzhledem k nízké počáteční ceně pozemku a vysoké ceně finálního m2 bytové plochy obrovská.

NEVÝHODA

Developer má tu nevýhodu, že potřebuje “dlouhé” peníze, často 6, 8 i 10 let, pokud začíná od zelené louky. Může si zkrátit čas, pokud koupí projekt už s územním rozhodnutím nebo stavebním povolením.

MULTIVÝHODA DRUŽSTVA

Družstvo má tu výhodu, že vlastní kapitál seskládá z členských vkladů členů družstva, kde každý člen má jeden hlas a na členské schůzi všichni spolurozhodují o osudu družstva a podílí se dle výše svého vkladu na hospodaření družstva.

Představenstvo družstva má výkonnou moc a reprezentuje družstvo na veřejnosti.

Developerské družstvo tedy spojuje výhody, které plynou developerovi, což je vysoká marže z realizovaných projektů a družstva, což je možnost seskládání velkého balíku peněz díky drobným vkladů jednotlivých členů. Tedy i 50.000,- zde má pro developerské družstvo smysl, naopak pro developera jednotlivce to jsou nic neřešící peníze.

Člen družstva má výhodu, že nemusí znát vše, co musí znát a umět kvalifikovaný investor a přesto se díky družstvu účastní vysokovýnosových a vysokonákladových projektů.

Každý člen se svobodně rozhoduje o tom, zda se do činnosti družstva zapojí aktivně nebo pasivně. Jeden pasivně vloží své peníze formou členského vkladu, jiný nabídne své znalosti a zkušenosti stavaře, projektanta, architekta, makléře, apod. Jeden si počká na rozdělení zisku, jiný dostane provizi za prodej postaveného domu.

Členové představenstva

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Pavel Patřičný

obchodník s duší investora

Už jako student sbíral dovednosti jako obchodník, dvě zaměstnání ho přesvědčila, že jeho osud je freelancer. Tam, kde působil je nejlepším obchodníkem, nedá si pokoj, dokud nedosáhne na úspěch. Umí získat peníze i na to, co by jiní ani nezkoušeli. Životní zkušenosti zúročuje ve světě investičních nemovitostí a developerských projektů. Muž s řečnickými dovednostmi, talentem na kombinování obchodních a investičních příležitostí. Duše s potřebou pomáhat druhým a sdílet zkušenosti i zdroje, byl několik let hlavou a foundrem neziskového projektu podporující přirozenou výchovu dětí ve školkách a školách. Realista se zájmem o jemnohmotnou povahu světa a vesmíru.

MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

ING. JUDR. Lukáš Pleticha

právník a ekonom v jedné osobě

Jedna vysoká škola mu nestačila. Potřeboval tu horu slézt z obou stran. Byl poslanec za ČSSD, 12 let zastupitel, z toho 4 roky místostarosta pro ekonomiku a majetek města a 4 roky náměstek primátora pro investice a hospodářský rozvoj města Jablonce nad Nisou. Praktik výjimečně kombinující znalosti z tvorby zákonů, jejich aplikaci, develop veřejně prospěšných stavebních projektů a jejich realizaci. Milovník historie, tradic a přírody.

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Taťána Kobzínková

manažerka s přirozenou autoritou

Žena s vytříbeným vkusem, vhledem do povah lidí a ohromnou intuicí. Praktička, která míří přesně jak slova, tak činy. Pokorná bytost s jemnocitem terapeuta, uvažováním analytika se specializací na vyhodnocování rizik. Její přirozeností je odhalovat slabá místa v projektech, obchodních případech. Byla srdcem projektu, který finančně podporoval 15 školkových a školských zařízení zaměřených na přirozenou výuku dětí. Projekt rozdělil vyšší jednotky milionů korun na jejich fungování. Některá díky projektu vznikla a pracují dodnes.

Projekty

PRAHA SATALICE

Do projektu družstvo investovalo v letech 2017 a 2018 nižší desítky milionů korun, projekt byl ve fázi územního rozhodnutí, developer tedy čekal na schválení stavebního povolení, což se stalo v roce 2018, záhy začal s výstavbou, nyní je postaveno vše, dokončují se komunikace kolem domů a inženýrské sítě. Možnost vkladu do projektu již byla ukončena. 13 domů z celkových 16 je zarezervováno finálním kupcům. Na přelomu roku 2019/2020 družstvo očekává vyplacení svého vkladu do projektu a na příští členské schůzi se bude hlasovat o rozdělení zisku mezi členy družstva, kteří měli v projektu vklad.

OLOMOUC - NOVOSADSKÁ

Do projektu družstvo investovalo v roce 2018 jednotky milionů korun, projekt měl v tu dobu územní rozhodnutí, developer měl vykoupené pozemky, dokumentaci ke stavbě, městem schválenou novou křižovatku a žádal o stavební povolení. To získal v květnu 2019, nyní probíhá výstavba základů, do konce roku 2019 chce mít hrubou stavbu. Možnost vkladu do projektu již byla ukončena. Výplatu vkladu očekáváme na začátku roku 2020, kdy developer vyplatí náš vklad z předprodeje bytů.

TĚŠETICE U OLOMOUCE

Do projektu družstvo investovalo v roce 2018 vyšší jednotky milionů korun, projekt měl v tu dobu studii na domy, developer měl vykoupené pozemky, nyní developer řeší přístupovou cestu. ÚR a SP bude řešeno sloučeným řízením. Podrobnosti o projektu jsou k dispozici po přihlášení do členské sekce. Možnost vkladu do projektu je stále dostupná pouze pro platné členy družstva.

V přípravě

Výstavba 14 nízkoenergetických rodinných domů.

Lokalita - Kladno - Motyčín.
Dvojdomy a trojdomy s velkou podlahovou plochou 120 m2 a krytým parkovacím stáním. Parcely o výměrách 300-700 m2.
Květen až červen 2020 – předpoklad získání stavebního povolení na komunikace, sítě a rodinné domy.
Očekávaný exit z projektu léto 2021.

Příklad vstupu do projektu

Forma účasti v projektu Minimální nákup Očekávaný zisk
Následný členský vklad - družstvo SSTD 50 000,- Kč 18% - 26% celkem
Akcie - akciová společnost v holdingu SSTD 1 000 000,- Kč 22% - 32% celkem
Dluhopis Kladno - Motyčín na dva roky 50 000,- Kč 14% celkem

O nové bydlení je velký zájem a roste také zájem investorů o nákup nemovitosti na pronájem. Tato lokalita je 20 min na letiště s dostupnou cenou bydlení, takže výborný poměr ceny/obslužnosti. Zatímco o 20 km dál se stejné domy prodávají již o několik miliónů korun více než zde.

Developerský a projekční tým

Ing. et Ing. Richard Hlaváč – autorizovaný inženýr ČKAIT pro pozemní stavby.
Zdeněk Pagáč – stavbyvedoucí spolupracující s Richardem Hlaváčem.
Ing. Radek Prokop – autorizovaný inženýr ČKAIT pro pozemní stavby.

Právní, ekonomické a rozpočtové bezpečí

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha – místopředseda představenstva Simply
Short Term Development, družstva, právník a ekonom,12 let zastupitel, z toho 4 roky místostarosta pro ekonomiku a majetek města a 4 roky náměstek primátora pro investice a hospodářský rozvoj města Jablonce nad Nisou.
Generální dodavatel výstavby
Zdeněk Hošek, CIROS s.r.o

Investor & Realitní služby

Simply Short Term Development, družstvo
Ing. Jarmila Rádlová, Keller Williams Prague Prime

Shrnutí

Developerský projekt Kladno - Motyčín je projekt, jehož přidanou hodnotou je především čas realizace. Kupní cenu zaplatíme až ve chvíli pravomocného územního rozhodnutí, ihned se začne řešit stavebn. povolení - ohláškou, která zabere cca 3 měsíce, v létě 2020 se tedy dá již stavět a začít i s prodeji. Projekt se tedy dá zrealizovat i za jeden rok, ovšem i když doba výstavby a prodeje bude delší, řekněme 2 roky, můžeme za družstvo očekávat zisk 10% ročně.
Zisk v čase - jen pro investora vůči vloženým zdrojům
Roky 1 1,5 2
Hrubý zisk p.aa - akciová společnost vlastněná družstvem 27% 18% 13%
Zisk družstvo p.a. - každý člen se podílí na hospodaření družstva 22% 14% 10%

FAQ

Jak budu o možných příležitostech informován?

Všichni registrovaní členové družstva naleznou podrobné aktuální informace o všech příležitostech v intranetu družstva. O příležitostech se můžete dozvědět také po přihlášení k našemu newsletteru nebo ve facebookové skupině Developerské a reálné obchodní příležitosti.

O jakých příležitostech je vlastně řeč?

Hovoříme zde bez výjimky o reálných podnikatelských záměrech v ČR, případně v EU. Stěžejní jsou investice do developerských projektů. Dále do nákupu nemovitostí za účelem pronájmu. Za určitých okolností máme zájem investovat do podílů ve fungujících firmách. Chceme, aby družstvo bylo široce rozkročené a svým členům přinášelo každý rok opakované podíly ze zisku.

Co když si to rozmyslím, jaká je sankce za vystoupení z družstva?

Vystoupení z družstva je samozřejmě možné. Každý společník v každé firmě ji může opustit a nechat si vyplatit svůj podíl. Družstvo má tento proces o poznání jednodušší. Stejně tak jako přijetí nového člena je daleko snadnější, než je tomu u s.r.o., nebo akciovky. Nicméně je potřeba si uvědomit, že družstvo podniká za účelem zisku, takže peníze investuje a zlikvidnění trvá určitou dobu, žádosti na ukončení členství řeší představenstvo na svých zasedáních, která jsou častější než členská schůze. Vystoupivšímu členu je pak vyplacen vklad dle jeho podílu a ohodnocení aktiv družstva.

S jakým výnosem svého vkladu mohu počítat?

Družstvo investuje s cílem vydělat alespoň 10% ročně na investovaných penězích. Při vlastním kapitálu družstva např. 100 mil Kč a náklady na provoz družstva 3 mil Kč ročně bude čistý zisk 7 mil Kč. Podíl člena ve výši 100.000,- Kč přinese podíl na hospodaření ve výši 7.000,- Kč ročně.

JAK A KOLIK LZE VKLÁDAT DO PROJEKTŮ?

V intranetu najde každý člen družstva sekci PROJEKTY. Tam lze vygenerovat smlouvu o následném členském vkladu. Z administrativních důvodů lze kupovat následné členské vklady za minimálně 50.000,- Kč.

Jak si družstvo zajišťuje investované peníze?

Družstvo vstupuje do projektu nebo firmy podílem zapsaným na OR nebo půjčkou se zajištěním pozemkem na KN nebo notářským zápisem s přímou vykonatelností, apod. Všechny tyto zajišťovací instrumenty jsou běžné pro investory profesionály, tzv. kvalifikované investory.

Kde mohu vzít jistotu, že je družstvo skutečně aktivní?

Pravidelně poskytujeme informace na této webové stránce v sekci “PROJEKTY”, na jejímž základě je možné se fundovaně rozhodnout, jestli míra aktivity družstva je pro Vás atraktivní. Množství našich realizovaných projektů stejně jako aktuální příležitosti, které jsou vždy v již pokročilé fázi přípravy, jasně dokazují míru a rozsah našich aktivit. Právoplatný člen družstva si může kdykoli vyžádat jakékoli smlouvy, záznamy, účetnictví družstva.

Proč družstvo? Nejedná se o zástěrku pro pyramidu?

Každý ze členů má v družstvu váhu svého hlasu. Členská schůze, což je nejvyšší orgán, se schází minimálně jednou do roka a hlasuje o hospodaření družstva, může odvolávat a volit členy představenstva a kontrolní komise. Každý člen má právo nahlížet do smluv a hospodaření družstva i v průběhu roku. Členský vklad je deponován na účet družstva. Při jakémkoliv investování posíláte peníze třetím osobám. Zde je to jinak. Proto bylo, je a bude družstvo bezpečnou formou společného hospodaření se zdroji, ať už jsou to peníze, pozemky, auta, strojní zařízení, atd.

Jak je moje investice bezpečná?

Především vklad do družstva není investice. Jedná se navýšení vlastního kapitálu právnické osoby - družstva, ve kterém máte hlasovací právo. Představenstvo družstva má výkonnou moc za svá rozhodnutí ručí i svým osobním majetkem. Všechno, co se děje v družstvu je transparentní a dohledatelné. Kontrolní komise pak má kontrolní funkci a sleduje a dohlíží na činnost představenstva.